Merkez Arşivi

Merkezde yürütülen çalışmalardan elde edilen dokumanların yanı sıra, ulusal ve uluslar arası arşivlerdeki Mersin ve bölgesine yönelik doküman merkezde derlenmeye ve araştırmacıların kullanımına sunulmaya çalışılmaktadır. 

Merkez arşivinde, hepsi bilgisayar ortamına aktarılmış olan,

  • 1960 yılı öncesine ait ve bir kısmı koleksiyon niteliği taşıyan toplam bin yüz seksen dört adet fotoğraf,
  • Seksen beş cilt şeriyye sicili ile belge değeri taşıyan seksen dört adet yazılı doküman,
  • Kent ve bölgesini içeren cumhuriyet öncesine ait haritalar ile cumhuriyet sonrasına ait çok sayıda plan,
  • Doğrudan kent ve bölgesini konu alan doksan bir adet kitap,
  • Toplam altmış üç kişi ile yapılmış sözlü tarih görüşmesi kayıtları (yaklaşık yüz yirmi saatlik ses ve hareketli görüntü kaydı) bulunmaktadır.