DUYURULAR

Kolokyum Ana Teması

Günümüzde, yüzyıllar boyunca çeşitliliğe ev sahipliği yapmış Akdeniz kentlerine ilgi önemli bir artış göstermektedir. Sahip oldukları ortak miras, Akdeniz kentlerini farklılaştırırken, daha iyi bir ortak gelecek inşa etmek için ilişkileri güçlendirerek kendilerine güçlü bir zemin de sağlamaktadır. Dolayısıyla özellikle bu kentler için geçmiş, arzulanan gelecek için anahtar niteliğindedir.
Karşıtlıkların yanı sıra günümüz ile uzak geçmişin daha yakın teması, geleceğin karakteristik eğilimlerinin belirlenmesi için daha iyi bir bakış açısı sağlamaktadır. Böylece, çağdaş yaşam araçları ile uzak geçmişe bakabilmenin yanı sıra, günlük yaşam deneyimleriyle antik yaşamın izlerini takip etmek amaçlanmaktadır. Bu nedenle, sosyal antropoloji ve kültürel çalışmalar ile arkeolojiyi canlandırmak, tarihi de arkeoloji ile desteklemek hedeflenmektedir.  
Bu bağlamda, “Tarih içinde Mersin” başlıklı Dördüncü Kolokyum’da, antik yaşam ile günümüz karmaşasının bir arada bulunduğu, “modern” olarak tanımlanabilecek mekanda, bu yönde bir adım atmak üzere tema ve alt başlık “Akdeniz Kentleri-Gelecek İçin Geçmişin Birikimi (Mediterranean Cities-Antiquity as Future) olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda kolokyumda öngörülen oturumlar sıradan tarihsel dönemler yerine, zamanı ve mekanı kesiştiren basit süreçler olarak temalaştırılmıştır.

Bildiri Çağrısı

The Center for Urban Studies at Mersin University organizes the Colloquium “Mersin in History" every three years. The series of colloquia prepare a ground for the development of new and original studies of Mersin and its’ region, create opportunities of local knowledge, culture and sharing of documents, provide sharing and keeping records of near history of Mersin and culture of life that told by local personalities and oral information/intangible heritage is nowhere to be registered.

Today, there is a growing interest in exploring the diversity to which Mediterranean cities have been host to over the centuries. This common heritage of diversity distinguishes Mediterranean cities as well as providing them with a solid basis for strengthening their ties in order to build a better common future. In the fourth of the colloquium entitled “Mersin in History”, 20-22 October 2011, Mersin in a venue where antiquity coexists with the contemporary in its utmost complexity that defies characterization as simply modern, we thus choose as our theme and subtitle “Antiquity as Future?” in order to take a further step in this direction.

The main themes for the colloquium are:

  • Archaeology and the Mediterranean World
  • Human Material at Work: Communities and Merchant Families in Daily Life
  • Networks and Routes of Faith and/or Commerce
  • Architectural Diversity and the Built Environment of the Future (invited speakers only)

 

We invite submissions from fields as disparate as, but not restricted to, archaeology, architecture, history, social sciences and urban studies so long as they pertain to the above specified themes. The deadline for abstract submissions is April 15, 2011. Full papers are expected by August 31, 2011. We expect to publish a post-conference final publication. You can look at attached file for further information.

Details will be announced later in web page of the Center : http://akkent.mersin.edu.tr/

Please don’t hesitate to ask any details.

Center for Urban Studies (AKKENT)
Mersin University, MERSİN

e-mails:           cemedus@gmail.com