Merkez Müdürü
Prof. Dr. Tamer Gök
tamergok@mersin.edu.tr

                                                                özgeçmiş için tıklayınız  

1945 yılında Mersin’de doğan Gök, lise hayatını İstanbul Robert Koleji’nde, Lisans ve Yüksek Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Prof. Dr. Tamer Gök 1971-1984 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, 1978 yılında John Hopkins Üniversitesi’nde misafir öğretim üyeliği yapmış, 1980-1983 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde görevine devam etmiştir. 1986-1998 yılları arasında Çukurova Üniversitesi’nde 1998 yılından itibaren  Mersin Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2000 yılından bu yana ise Akdeniz Kent Araştırmaları Merkez Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.


Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Tolga Levent
tolgalevent@mersin.edu.tr

        özgeçmiş için tıklayınız  

1996 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü tamamladı. 1999 yılında, “İletişim Mekanları olarak Yaya Bölgeleri. Örnek Çalışma: Yüksel Yaya Bölgesi – Ankara” isimli yüksek lisans tez çalışması ile, aynı üniversitenin Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programını tamamladı. Bu dönemde, yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde dersler verdi.  2007 yılında, yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programını “Hizmet Faaliyetlerinin Ankara’daki Mekansal Örgütlenmesi” isimli doktora çalışması ile tamamladı. 1996 yılından itibaren çeşitli kentsel ve bölgesel ölçekli plan çalışmalarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayan, çeşitli TÜBİTAK Projeleri ve benzeri bilimsel araştırma projelerine destek sağladı.


Uzman
Tülin Selvi Ünlü
tselvi@mersin.edu.tr

  özgeçmiş için tıklayınız  

1973 doğumlu olan Tülin Selvi Ünlü, ilk, orta, lise ve üniversite eğitimini Ankara’da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Ünlü, yüksek lisansını, “On Dokuzuncu Yüzyılda Mersin’in Kentsel Gelişimi” başlıklı tez çalışması ile Mersin Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Çalışma hayatına, 1991-1996 yıllarında çeşitli mimarlık ve şehircilik ofislerinde şehir plancısı olarak başlayan Ünlü, 1997 yılında, Ankara’da bir yerel gazetede Ankara ve Ankaralılar’a ilişkin günlük yazılar yazdı. Tülin Selvi Ünlü, 2000 yılından bu yana Mersin Üniversitesi’nde kurulan Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi’nde görev yapıyor. Çalışmalarını, kentsel gelişim tarihi, yerel tarih, sözlü tarih ve kentsel projeler alanında sürdürüyor.


Uzman
Züleyha Belge
saraydn@yahoo.com

   

1984 yılında Batman’da doğan Züleyha Belge 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. 2008-2010 yılları arasında çeşitli araştırma merkezlerinde ve planlama bürolarında burslu araştırmacı ve serbest şehir plancısı olarak çalıştı. Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programında eğitimini sürdürmekte olan Belge 2010-Ekim Ayı’ndan itibaren Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi’nde görev yapmaktadır.