Bilimsel Toplantı ve Yayın

Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi, kuruluş amaçları doğrultusunda, çeşitli toplantılar yapmaktadır. Bunlar;

  • Kolokyumlar
  • Mersin Tarih Dostları Buluşmaları
  • Perşembe Toplantıları

Kolokyumlar

Merkez her üç yılda bir “Tarih İçinde Mersin Kolokyumu”nu düzenlemektedir. İlki 2002, ikincisi 2005 yılında gerçekleştirilen kolokyumun üçüncüsü 16 -18 Ekim 2008 tarihinde yapılmıştır. Bu etkinlik ile disiplinlerarası bir yaklaşımla Mersin ve bölgesine yönelik yeni ve özgün çalışmaların paylaşılması hedeflenmektedir. Etkinliğin özellikle son günü gerçekleştirilen “bellek ve miras” oturumu, kentlilerin de katılımıyla zengin bir içerik ile gerçekleşmektedir.

Kolokyumlar;

  • Mersin ve bölgesine ilişkin yerli ve yabancı bilim insanlarının ortak bir platformda buluşmasına olanak sağlamakta,
  • Mersin ve içinde bulunduğu Akdeniz coğrafyasına, tarih, arkeoloji, mimarlık, şehircilik, sanat tarihi, coğrafya ve iktisat gibi farklı disiplinlerden uzmanların yaklaşımları ve değerlendirmelerini bir araya getirmekte,
  • Mersin ve bölgesine ilişkin yeni ve özgün çalışmalar için açılım sağlayacak araştırmaların yapılmasına zemin hazırlamakta, yerel bilgi, kültür ve belge paylaşımı için olanak yaratmakta, Mersin’in yakın geçmişi ve yaşam kültürüne ilişkin yerel şahsiyetlerinanlattıkları ile hiçbir yerde kayıtlı olmayan sözlü bilginin paylaşımını ve kayıt altına alınmasını

sağlamaktadır.

Her üç kolokyumun da bildiriler kitabı üniversite yayını olarak basılmakta ve üniversitemiz kitap satış ofisinden, http://kitap.mersin.edu.tr/  adresinden online olarak  edinilebilmektedir.

Mersin Tarih Dostları Buluşmaları

Mersin’de yerel tarih, kent tarihi alanında çalışmalar sürdürülmekte, kendi aile tarihini, Mersin’in yakın geçmişini merak eden ve araştıran ya da benzer çalışmaların yapılmasını destekleyen kişi ve kurumlar bulunmaktadır. Kentin bu yöndeki bir potansiyeli olduğundan yola çıkılarak, bu konuda süren çabayı cesaretlendirmek, söz konusu çalışmaların ileride daha düzenli devam etmesine olanak sağlamak,  yapılan çalışmaları paylaşmak ve ortak bir zeminde biraraya getirmek amacıyla, Mart 2009 tarihinde “Mersin Tarih Dostları Buluşmaları” adıyla bir etkinlik başlatılmıştır.

Mersin Tarih Dostları Buluşmaları ile kentin yakın geçmişine yönelik çalışmaların, deneyimlerin paylaşılması hedeflenmektedir. Söz konusu toplantılar, üniversite-kent ilişkisinde güçlü bir işbirliğinin yolunu açmış ve kentin en önemli sivil toplum kurumlarından biri olan İçel Sanat Kulubü ile ortaklık yapılarak, Mayıs 2010’a kadar toplam on buluşma gerçekleştirilmiştir.

Toplantılar katılmak isteyen herkese açık olup, önceden duyurulan bir tarihte ve ayda bir kez, Pazartesi günleri olmak üzere, İçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı Salonu’nda gerçekleştirilmektedir. Katılımcılara, merkez adına birer teşekkür belgesi takdim edilmektedir.

Toplantılarda, konu ve çalışma yapacak gönüllüler belirlenmekte ve talep doğrultusunda söz konusu gönüllülere, Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi tarafından  yöntem, araştırma ve sunuş konusularında destek sağlamaktadır. Çalışma konuları, ağırlıklı olarak Mersin ve bölgesine yönelik aile tarihleri, sosyal tarih, mahalle tarihleri, eğitim tarihi, eğlence kültürü, kentsel gelişim, yayla yaşamı gibi konular etrafında seçilmektedir. Bugüne dek yapılmış sunuşlar şöyledir;

 

Toplantı Tarihi

Katılımcılar

Konular

23 Mart 2009

Prof. Dr. Tamer Gök

Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi Çalışmaları ve Yeni Çalışmalar İçin İşbirliği Çağrısı

Uzman Tülin Selvi Ünlü

Mersin ve Kent Tarihi Çalışmaları İçin Öneriler

Teoman Sungur

İçel Sanat Kulübü Çalışmaları ve Yeni Çalışmalar İçin İşbirliği Önerileri

Vahap Kokulu

Mersinliler Kent Tarihi Çalışmalarının İçinde Nasıl Yer Alabilir

20 Nisan 2009

Dr. Nihat Taner

Mersin’de Bir İngiliz Ailesi

 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bozkurt Yerel Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Yaklaşım Önerileri

25 Mayıs 2009

Nedim Ardoğa

Mersin Limanı İnşasına Tanıklık

Abdülkadir Şaşmazer

Gençliğim, Mersin ve Atatürk

08 Haziran 2009

Mustafa Erim

Mersin Eğitim Tarihi ve Mersin Rüştiyesi’nden Mersin Ortaokulu’na Yolculuk

Mirza Turgut

Mersin’in Gelişimi ve Silifke

Kemal İstek

Kitap Tanıtımı-Rüzgarla Yarışanlar” - Spor Adamı Seyfi Alanya’nın Yaşam Öyküsü

 

Toplantı Tarihi

Katılımcılar

Konular

26 Ekim 2009

Yrd. Doç. Dr. Nuri Adıyeke

Tarih Yazımında Kaynak Kullanımı

Mina Lokmanoğlu

Mersin Mutfağı

14 Aralık 2009

Lina Nasif

Mersin’in Efsane Doktoru: Viktor Venüs

25 Ocak 2010

Ali Çiftçi

Mersin’in Kurtuluşu ve Kurtuluşta İz Bırakanlar

Ali Murat Merzeci

20 Liraya 20 Dakika Mersin Efemerası

22 Şubat 2010

Vahap Kokulu

Mersin’in Yakın Geçmişinin Eğlence Hayatı

Turgay Oktar

Mersin Tüccar Kulübü ve Yirmi Yıllık Halit Oktar Caz Orkestrası

29 Mart 2010

Ayşe Vural

1950'li yıllarda Ayvagediği yaşamından Günümüze Yansıyanlar

Semihi Vural

Mersinde Kayıp Oteller: Emperyal Otel Ve Maarif Oteli

03 Mayıs 2010

Salim Yılmaz

Mersin’de Ticaret Yaşamı ve Anılar

 

Perşembe Toplantıları

Araştırma Merkezi’nin eğitim-öğretime katkı sağlama misyonundan yola çıkılarak, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde başlatılan “Perşembe Toplantıları” ile başta mimarlık fakültesi öğrencileri olmak üzere, tüm üniversite öğrencilerine, üniversite personeline ve kentlilere açık bir dizi toplantı gerçekleştirilmiştir. 2007-2008 eğitim-öğretim yılı döneminde yapılan beş toplantıda, tarih, arkeoloji, şehircilik ve mimarlık alanından akademisyenlerin yaptıkları sunuşlar ilgi ile karşılanmıştır. Mimarlık Fakültesi’nde, Restorasyon ve Koruma Merkezi ile birlikte gerçekleştirilen toplantılar, zengin görsel malzeme ile yapılan sunuşlar ve soru-yanıt bölümleri ile gerek öğrenciler gerekse öğretim elemanları için etkileşimli bir paylaşım platformu olmuştur. Katılımcılara, merkez adına birer teşekkür belgesi takdim edilmiştir.

 

Toplantı Tarihi Katılımcılar Konular
13 Mart 2008 Yrd. Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu Bir Arkeolog Gözüyle: Firavunların Ülkesi Mısır
27 Mart 2008 Okutman Melike Kara Mübadele Süreci ve Girit Mübadilleri
10 Nisan 2008 Okutman Mehtap Ergenoğlu Osmanlı Arşiv Kayıtları ve Kullanımı Hakkında Bazı Öneriler
17 Nisan 2008 Yrd. Doç. Dr. Fikret Zorlu Barselona ve Madrid İzlenimleri
1 Mayıs 2008 Yrd. Doç. Bülent Batuman İngiltere’de Güncel Mimarlık: Londra ve Liverpool’dan İzlenimler