Bilgi/Deneyim Paylaşımı

Danışmanlık

Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi, kentte yürütülen pek çok projede bilgi ve deneyimi doğrultusunda, çeşitli kurum ve kuruluşlarla kamu yararı doğrultusunda bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

Yerel yönetimlerce düzenlenen sempozyum, kongre, çalıştay vb. toplantılarda, kente ilişkin yapılan sunuşlar ve değerlendirmelerin yanı sıra çeşitli yerel basın-yayın organlarında, uzmanlık alanı doğrultusunda görüş ve öneriler kamuoyu ile paylaşılmaya çalışılmaktadır.

Benzer biçimde, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen “Mersin Deniz Müzesi”nin kuruluş çalışmalarında, Merkez Müdürü Prof. Dr. Tamer Gök ve Uzman Tülin Selvi Ünlü Danışma Kurulu üyesi olarak, konuya ilişkin görüş ve önerilerini gerek yazılı ve gerek sözlü olarak bildirmişlerdir.

Böylelikle merkez, üniversite ve kent arasında güçlü bir ilişki ve etkileşimli bir iletişimin geliştirilmesine katkı sağlarken aynı zamanda bu çalışmalarla kazandığı kurumsal kimlik ile kent kültürünün gelişimi, kentsel belleğin oluşturulması ve sürdürülmesi, kent kimliğinin güçlendirilmesi, kentin geleceğine yönelik vizyon geliştirilmesi gibi çok yönlü çalışmalarıyla içinde yer aldığı kente önemli bir katkı sağlamaktadır.