Amaç / Misyon

Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi’nin amaçları;

- Kentsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını toplumsal fayda sağlamak üzere kullanıcılara açmak,

- Kentsel projeler geliştirmek,

- Kent arşivi oluşturmak,

-Tarihi süreç, kent ve kentte yaşayan ilişkisinin sürdürülebilmesi için bir kent müzesi kurulması yönünde çalışmalar yapmaktır.

Hedef / Vizyon

Merkezin yukarıdaki amaçlar doğrultusundaki hedefleri; 

-Kavramsal ve uygulamaya yönelik kentsel projeler üretmek,

-Başta Mimarlık Fakültesi olmak üzere eğitim-öğretime katkı sağlayacak etkinlikler tasarlamak (sunuşlar, atölye çalışmaları, seminerler, araştırma ve projelerde staj olanakları, vb.),

-Kentsel gelişim tarihinin araştırılması, kentsel değerlerin belgelenmesi ve kentlilik bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmak üzere araştırmalar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlenmek ve yayın yapmak,

-Merkez bünyesinde bir kent belgeliği ve kitaplığı oluşturmak, özel ve kamu kuruluşları ile kişilerde bulunan yazılı ve basılı eserleri bağış, satın alma veya kopyalama suretiyle derlemek,

-Yukarıda yer alan tüm alanlarda kentteki farklı kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar, projeler ve işbirlikleri yürütmek ve merkezde üretilen bilginin söz konusu kurum, kuruluş vekişilerle paylaşımını sağlamak.

 

Merkezde yürütülen çalışmalar, hedeflere ulaşma sürecini başlıbaşına bir fayda haline dönüştürmeyi esas almaktadır.

Bu doğrultuda Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi,

etkileşimli, katılımlı, yalnızca hedef odaklı değil süreci esas alan bir yaklaşımı benimsemektedir.